201809.06

Αγορά Ρυμουλκών – Δίκαιο Ανταγωνισμού

Το γραφείο μας γνωμοδότησε για την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αναφορικά με θέματα που αφορούν τον Ανταγωνισμό στην αγορά των ρυμουλκών πλοίων. Συγκεκριμένα τέθηκαν κυρίως ερωτήματα διαμόρφωσης των σχετικών αγορών, ανάλογα και με την διαφοροποίηση των προιόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την φύση των λιμένων εξυπηρέτησης.

201807.30

Δημόσιες Συμβάσεις

Η Παναγιώτα Ξυλάκη εισηγήτρια σε σεμινάριο του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη με θέμα Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Το ειδικότερο θέμα της εισήγησης θα είναι «Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ».

201805.30

ΡΑΕ – Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσίευσε την απόφαση 369/2018, με την οποία δίνει τις βασικές κατευθύνσεις (Guidelines) για την κατάρτιση και διαμόρφωση των Κανονισμών, οι οποίοι θα διέπουν τις μελλοντικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αγορές αυτές, σύμφωνα με τι διατάξεις του ν. 4025/2016, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε είναι οι εξής: α) Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας…

201802.02

Αγορά λιμένων, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Κανονισμός 352/2017

Το δικηγορικό γραφείο μας γνωμοδότησε για την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων πάνω σε θέματα ειδικού ρυθμιστικού δικαίου των λιμένων και Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Η γνωμοδότησή μας αφορούσε ειδικότερα ερωτήματα εφαρμογής του Κανονισμού 352/2017 και του ν. 4504/2017 για τις αγορές λιμένων καθώς και θέματα παράλληλης εφαρμογής του δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

201512.23

Δίκαιο Ανταγωνισμού: «Booking.com» – Bundeskartellamt

Η γερμανική Επιτροπή Ανταγωνισμού (Bundeskartellamt) με την πιο πρόσφατη απόφασή της απαγορεύει ρήτρες, σύμφωνα με τις οποίες ο διαφημιζόμενος στις ιστοσελίδες της εταιρείας booking GmbH αναλαμβάνει την υποχρέωση, να προσφέρει την χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Το Bundeskartellamt έκρινε μεταξύ άλλων, πως με αυτό τον τρόπο στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιστοσελίδων. Στην…

201511.25

ΕΤΜΕΑΡ Συνταγματικότητα – Ολομέλεια ΣτΕ, 3366/2015

ΣτΕ_3366 2015_Ολομέλεια_Συνταγματικότητα ΕΤΜΕΑΡ Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει υπερ της συνταγματικότητας του ΕΤΜΕΑΡ, ερμηνεύοντας ειδικότερα τη συγκεκριμένη χρέωση ως τμήμα του τιμήματος της ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς όχι ως φόρο ή τέλος. Η πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση περιέχει επιπλέον ακριβείς αναλύσεις επί της αγοράς του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ).