Η Εταιρία μας

Το δικηγορικό γραφείο Κιτσάκης – Ξυλάκη ιδρύθηκε το 2012 και συστάθηκε ως δικηγορική εταιρεία το 2018. Στόχος μας είναι να επεξεργαζόμαστε εξατομικευμένες και καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες μας. Είχαμε το προνόμιο να εκπροσωπούμε και να συμβουλεύουμε σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και να αναπτύσσουμε σημαντική τεχνογνωσία σε σύνθετους τομείς δικαίου, όπως η ενέργεια, το τραπεζικό και εταιρικό δίκαιο, οι δημόσιες συμβάσεις και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.
Οι δικηγόροι μας ξεχωρίζουν για την ακαδημαϊκή τους αριστεία. Η Δρ Παναγιώτα Ξυλάκη και ο Δρ Σταύρος Κιτσάκης σπούδασαν και οι δύο στη Γερμανία και εργάστηκαν στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίστοιχα. Και οι δύο διδάσκουν στη Νομική Σχολή της Αθήνας και έχουν δημοσιεύσει πολυάριθμα βιβλία και άρθρα στους τομείς της ειδικότητάς τους.