Η Εταιρία μας

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών σε συγκεκριμένα πεδία του δικαίου. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις στα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, με τρόπο ασφαλή, ευέλικτο και αποτελεσματικό.

Για την καλύτερη και πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας συνεργαζόμαστε, ανάλογα με τις ανάγκες, με διεθνή αναγνωρισμένα δικηγορικά γραφεία σε άλλες αγορές και ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες.

Το γραφείο μας έχει συμβουλέψει πελάτες μας σε μια ευρεία γκάμα υποθέσεων και σε αρκετούς τομείς της ελληνικής οικονομίας από την οπτική του εμπορικού δικαίου και του δημοσίου οικονομικού δικαίου σε διαδικασίες ενώπιον τόσο εθνικών δικαστηρίων και ανεξάρτητων αρχών όσο και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάνω στα ειδικότερα αντικείμενα εξειδίκευσής τους οι δικηγόροι μας δημοσιεύουν επιστημονικές αναλύσεις και συμμετέχουν στον επιστημονικό διάλογο, συνεισφέροντας την υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και την πρακτική τους εμπειρία.