Δίκαιο των Συμβάσεων - Τραπεζική Χρηματοδότηση

Εξειδικευόμαστε σε όλο το φάσμα του συμβατικού δικαίου και ειδικότερα των σύγχρονων μορφών συμβάσεων όπως:
- Factoring,
- Know how,
- Franchising.
- Απλές και σύνθετες Δανειακές Συμβάσεις όπως λ.χ. ομολογιακά δάνεια
- Ανώμαλη εξέλιξη (υπερημερία, αδυναμία παροχής, κακή εκτέλεση) των συμβάσεων
- Επενδυτικές Συμβουλές/Ευθύνη Επενδυτικών Συμβούλων

Δημόσιες Συμβάσεις 

Στο πεδίο του δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων έχουμε συμβουλέψει σε όλο το φάσμα της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή σε συμβάσεις προμήθειας, δημοσίων έργων και παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης έχουμε λειτουργήσει συμβουλευτικά για την σύνταξη των όρων διακήρυξης και συμβάσεων-πλαισίου για λογαριασμό αναθετουσών Αρχών.

Δίκαιο της Ενέργειας - Ρυθμιστικό Δίκαιο

Το ρυθμιστικό δίκαιο είναι το δίκαιο που διέπει τις λεγόμενες ρυθμιζόμενες αγορές, όπως οι αγορές των υποδομών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια), των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Το γραφείο μας εξειδικεύεται εδώ και χρόνια στο ιδιαίτερα πολύπλοκο Δίκαιο της Ενέργειας. Έχουμε γνωμοδοτήσει σε θέματα τόσο της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου, ενώ έχουμε χειριστεί δικαστικά μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις του δικαίου της Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώπιον τόσο των πολιτικών δικαστηρίων όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο ρυθμιστικό πεδίο έχουμε συμβουλέψει στην κατάρτιση τόσο διεθνών πολυμερών συμβατικών κειμένων όσο και των ειδικών ρυθμιστικών κειμένων που διέπουν τις σχετικές αγορές.

Εταιρικό Δίκαιο - Ανταγωνισμός/Κρατικές Ενισχύσεις

Στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου συμβουλεύουμε πελάτες μας σε καθημερινή βάση σε θέματα εταιρικού δικαίου (εταιρικής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης) σε θέματα που αφορούν τόσο στην μεγάλη και μεσαία Ανώνυμη Εταιρεία όσο και σε ομίλους επιχειρήσεων
Στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού η εμπειρία μας περιλαμβάνει την ενασχόληση με υποθέσεις τόσο ευρωπαϊκού όσο και αμιγώς ελληνικού δικαίου του ανταγωνισμού. Eχουμε συμβουλέψει και γνωμοδοτήσει τόσο σε υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και ελέγχου συγκεντρώσεων. Στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης μιας σειράς μεγάλων έργων υποδομών.

Δίκαιο της Υγείας - Ιατρική Ευθύνη - Φάρμακα

- Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (Δημόσιο δίκαιο της Υγείας)
- Αστική Ευθύνη Ιατρών και Νοσοκομείων (και ευθύνη για τη χορήγηση φαρμάκων)
- Φαρμακευτική έρευνα (π.χ. φαρμακοεπαγρύπνηση)

Σε αυτό το πεδίο έχουμε συμβουλέψει πελάτες ή συντάξει σχετικές εκθέσεις, έχουμε δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και έχουμε συμμετάσχει διδακτικά σε σχετικά προγράμματα σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

- Δημόσιοι οργανισμοί Ασφάλισης

- Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

- Επικουρική Ασφάλιση

- Ασφάλιση Ασθένειας

Σε αυτό το πεδίο έχουμε συμβουλέψει πελάτες, έχουμε δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και έχουμε συμμετάσχει διδακτικά σε σχετικά προγράμματα σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών

Τελευταία Νέα  

Δημοσίευση: Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο (ΟλΣτΕ 1944/2021)

Δημοσίευση του Σταύρου Κιτσάκη στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (βλ. εδώ) Περίληψη: Στην εποχή του λεγόμενου «ρυθμιστικού δικαίου», την οποία διανύουμε, η ζεύξη ανάμεσα στην παρέμβαση του νομοθέτη και το ιδιωτικό...

Η «προσωρινότητα» του clawback και το δικαίωμα στην περιουσία των θιγόμενων επιχειρήσεων

Άρθρο της Παναγιώτα Ξυλάκη, εταίρου του γραφίου μας, στο περιοδικό ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ σχετικά με την «προσωρινότητα» του clawback και το δικαίωμα στην περιουσία των θιγόμενων επιχειρήσεων. «Ο μηχανισμός του clawback, τόσο ως προς τα ανωτέρω αναλυθέντα...

Βιωσιμότητα και Οικονομική Ελευθερία στην Ασφάλιση Ασθένειας

Μονογραφία της Παναγιώτας Ξυλάκη, Εταίρου του γραφείου μας σχετικά με τις ρυθμίσεις των αυτόματων επιστροφών (clawback) και των υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) Η νέα μονογραφία εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Νομική Βιβλιοθήκη

Αναγωγή Συνυποχρέων – Μονογραφία

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΝ – Προς μια θεωρία κοινότητας κινδύνων Η προβληματική της αναγωγής απαντάται σε πλείστα πεδία του ιδιωτικού δικαίου, ρυθμίζεται δε κατά τρόπο γενικό στα άρθρα 487 και 488 του ΑΚ. Εντός αυτού του πλαισίου...

Αγορά Ενέργειας – Εκκαθάριση Συναλλαγών

Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον Διαχειριστή των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» σε δικαστική διαμάχη αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Εφετείο Αθηνών σε δίκη με ατνικείμενο τη δομή των συναλλαγών...

Energy Storage

Our office advised the Greek IPTO on issues relating to energy storage. Our advice extended to the new regulatory framework around energy storage facilities after the issuance of Directive 2019/944 in particular in connection to...