Δίκαιο των Συμβάσεων - Τραπεζική Χρηματοδότηση

Εξειδικευόμαστε σε όλο το φάσμα του συμβατικού δικαίου και ειδικότερα των σύγχρονων μορφών συμβάσεων όπως:
- Factoring,
- Know how,
- Franchising.
- Απλές και σύνθετες Δανειακές Συμβάσεις όπως λ.χ. ομολογιακά δάνεια
- Επενδυτικές Συμβουλές/Ευθύνη Επενδυτικών Συμβούλων


Δημόσιες Συμβάσεις 

Στο πεδίο του δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων έχουμε συμβουλέψει σε όλο το φάσμα της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή σε συμβάσεις προμήθειας, δημοσίων έργων και παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης έχουμε λειτουργήσει συμβουλευτικά για την σύνταξη των όρων διακήρυξης και συμβάσεων-πλαισίου για λογαριασμό αναθετουσών Αρχών.

Δίκαιο της Ενέργειας - Ρυθμιστικό Δίκαιο

 Το γραφείο μας εξειδικεύεται εδώ και χρόνια στο ιδιαίτερα πολύπλοκο Δίκαιο της Ενέργειας. Οι δικηγόροι μας έχουν γνωμοδοτήσει σε θέματα τόσο της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου, ενώ έχουν χειριστεί δικαστικά μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις του δικαίου της Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώπιον τόσο των πολιτικών δικαστηρίων όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο ρυθμιστικό πεδίο έχουν συμβουλέψει στην κατάρτιση τόσο διεθνών πολυμερών συμβατικών κειμένων όσο και των ειδικών ρυθμιστικών κειμένων που διέπουν τις σχετικές αγορές.

Εταιρικό Δίκαιο - Ανταγωνισμός/Κρατικές Ενισχύσεις

Στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου συμβουλεύουμε πελάτες μας σε καθημερινή βάση σε θέματα εταιρικού δικαίου (εταιρικής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης) σε θέματα που αφορούν τόσο στην μεγάλη και μεσαία Ανώνυμη Εταιρεία όσο και σε ομίλους επιχειρήσεων
Στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού η εμπειρία μας περιλαμβάνει την ενασχόληση με υποθέσεις τόσο ευρωπαϊκού όσο και αμιγώς ελληνικού δικαίου του ανταγωνισμού. Eχουμε συμβουλέψει και γνωμοδοτήσει τόσο σε υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και ελέγχου συγκεντρώσεων. Στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης μιας σειράς μεγάλων έργων υποδομών.

Δίκαιο Υγείας

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Τελευταία Νέα  

Αναγωγή Συνυποχρέων – Μονογραφία

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΝ – Προς μια θεωρία κοινότητας κινδύνων Η προβληματική της αναγωγής απαντάται σε πλείστα πεδία του ιδιωτικού δικαίου, ρυθμίζεται δε κατά τρόπο γενικό στα άρθρα 487 και 488 του ΑΚ. Εντός αυτού του πλαισίου...

Αγορά Ενέργειας – Εκκαθάριση Συναλλαγών

Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον Διαχειριστή των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» σε δικαστική διαμάχη αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Εφετείο Αθηνών σε δίκη με ατνικείμενο τη δομή των συναλλαγών...

Energy Storage

Our office advised the Greek IPTO on issues relating to energy storage. Our advice extended to the new regulatory framework around energy storage facilities after the issuance of Directive 2019/944 in particular in connection to...

Digital Banking – Blockchain – Smart contracts

Ο Σταύρος Κιτσάκης μίλησε στο 6th digital banking forum σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, το blockchain και τα smart contracts. Η ομιλία του επικέντρωσε κυρίως στα πεδία όπου η εξάπλωση της χρήσης των νέων αυτών...

Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου

Κυκλοφόρησε από τη Νομική Βιβλιοθήκη ο τόμος «Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου». Συνεισφέραμε στο κεφάλαιο «οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία». https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/16122/s/ypodeigmata-empragmatou-dikaiou/

Αγορά Ενέργειας

Εκδόθηκε ακόμη μία δικαστική απόφαση αναφορικά με την δομή των συναλλαγών στην χονδρική αγορά ενέργειας. Το Πρωτοδικείο Αθηνών επιβεβαίωσε με την νέα απόφασή του την ήδη υφιστάμενη νομολογία, η οποία έχει ήδη επιβεβαιωθεί στο Εφετείο...