Δίκαιο των Συμβάσεων - Τραπεζική Χρηματοδότηση

Εξειδικευόμαστε σε όλο το φάσμα του συμβατικού δικαίου και ειδικότερα των σύγχρονων μορφών συμβάσεων όπως:
- Factoring,
- Know how,
- Franchising.
- Απλές και σύνθετες Δανειακές Συμβάσεις όπως λ.χ. ομολογιακά δάνεια
- Ανώμαλη εξέλιξη (υπερημερία, αδυναμία παροχής, κακή εκτέλεση) των συμβάσεων
- Επενδυτικές Συμβουλές/Ευθύνη Επενδυτικών Συμβούλων

Δημόσιες Συμβάσεις 

Στο πεδίο του δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων έχουμε συμβουλέψει σε όλο το φάσμα της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή σε συμβάσεις προμήθειας, δημοσίων έργων και παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης έχουμε λειτουργήσει συμβουλευτικά για την σύνταξη των όρων διακήρυξης και συμβάσεων-πλαισίου για λογαριασμό αναθετουσών Αρχών.

Δίκαιο της Ενέργειας - Ρυθμιστικό Δίκαιο

Το ρυθμιστικό δίκαιο είναι το δίκαιο που διέπει τις λεγόμενες ρυθμιζόμενες αγορές, όπως οι αγορές των υποδομών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια), των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Το γραφείο μας εξειδικεύεται εδώ και χρόνια στο ιδιαίτερα πολύπλοκο Δίκαιο της Ενέργειας. Έχουμε γνωμοδοτήσει σε θέματα τόσο της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου, ενώ έχουμε χειριστεί δικαστικά μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις του δικαίου της Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώπιον τόσο των πολιτικών δικαστηρίων όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο ρυθμιστικό πεδίο έχουμε συμβουλέψει στην κατάρτιση τόσο διεθνών πολυμερών συμβατικών κειμένων όσο και των ειδικών ρυθμιστικών κειμένων που διέπουν τις σχετικές αγορές.

Εταιρικό Δίκαιο - Ανταγωνισμός/Κρατικές Ενισχύσεις

Στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου συμβουλεύουμε πελάτες μας σε καθημερινή βάση σε θέματα εταιρικού δικαίου (εταιρικής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης) σε θέματα που αφορούν τόσο στην μεγάλη και μεσαία Ανώνυμη Εταιρεία όσο και σε ομίλους επιχειρήσεων
Στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού η εμπειρία μας περιλαμβάνει την ενασχόληση με υποθέσεις τόσο ευρωπαϊκού όσο και αμιγώς ελληνικού δικαίου του ανταγωνισμού. Eχουμε συμβουλέψει και γνωμοδοτήσει τόσο σε υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και ελέγχου συγκεντρώσεων. Στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης μιας σειράς μεγάλων έργων υποδομών.

Δίκαιο της Υγείας - Ιατρική Ευθύνη - Φάρμακα

- Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (Δημόσιο δίκαιο της Υγείας)
- Αστική Ευθύνη Ιατρών και Νοσοκομείων (και ευθύνη για τη χορήγηση φαρμάκων)
- Φαρμακευτική έρευνα (π.χ. φαρμακοεπαγρύπνηση)

Σε αυτό το πεδίο έχουμε συμβουλέψει πελάτες ή συντάξει σχετικές εκθέσεις, έχουμε δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και έχουμε συμμετάσχει διδακτικά σε σχετικά προγράμματα σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

- Δημόσιοι οργανισμοί Ασφάλισης

- Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

- Επικουρική Ασφάλιση

- Ασφάλιση Ασθένειας

Σε αυτό το πεδίο έχουμε συμβουλέψει πελάτες, έχουμε δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και έχουμε συμμετάσχει διδακτικά σε σχετικά προγράμματα σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών

Τελευταία Νέα  

Τεχνητή Νοημοσύνη και Υπηρεσίες Υγείας

Άρθρο του Σταύρου Κιτσάκη στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική» σχετικά με τις υποσχέσεις αφενός και τις προκλήσεις αφετέρου από τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της υγείας. Τεχνητή Νοημοσύνη και Υπηρεσίες Υγείας

FIDE Congress Sofia 2023

Dr. Panagiota Xylaki has been appointed national rapporteur for the international Federation of European Law (FIDE) on the topic: European Social Union. The XXX Fide (International Federation of European Law) Congress took place in Sofia between 31...

Δίκαιο Ενέργειας – Άρειος Πάγος

Η εταιρεία μας εκπρσώπησε τον ΑΔΜΗΕ επιτυχώς και αυτή τη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το Δικαστήριο επανέλαβε την κρίση, πως ο ενδιάμεσος φορέας της οργανωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καταρχάς δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές...

Δημοσίευση: Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο (ΟλΣτΕ 1944/2021)

Δημοσίευση του Σταύρου Κιτσάκη στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (βλ. εδώ) Περίληψη: Στην εποχή του λεγόμενου «ρυθμιστικού δικαίου», την οποία διανύουμε, η ζεύξη ανάμεσα στην παρέμβαση του νομοθέτη και το ιδιωτικό...