202005.26

Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον Διαχειριστή των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» σε δικαστική διαμάχη αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Εφετείο Αθηνών σε δίκη με ατνικείμενο τη δομή των συναλλαγών στην χονδρική αγορά ενέργειας και την ευθύνη του ΑΔΜΗΕ ως εκκαθαριστή των συναλλαγών. Το Εφετείο Αθηνών επιβεβαίωσε με νέες αποφάσεις του – 2799/2020 και 3945/2020 – την ήδη υφιστάμενη νομολογία του ίδιου δικαστηρίου για το ίδιο νομικό ερώτημα. Με την τελευταία μάλιστα (3945/2020) ανετράπη η μοναδική αντίθετη απόφαση, που είχε εκδοθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Μεταξύ άλλων το δικαστήριο – υιοθετώντας σε πολλά σημεία την επιχειρηματολογία μας – έκρινε πως οι εκκαθαριστικές λειτουργίες που αναλαμβάνει ο ΑΔΜΗΕ δεν σηματοδοτούν την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου (αναλυτικά επ’ αυτού Κιτσάκης, Δίκαιο των Συμβάσεων και Οργανωμένη Αγορά), ενώ με προσεκτική στάθμιση των συμφερόντων και ερμηνεία του νόμου έδειξε με σαφήνεια, σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατό κάτι τέτοιο, ανάλυση που είναι χρήσιμη για την κατανόηση τόσο της σημερινής, αλλά κυρίως της μελλοντικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.