202206.03

Άρθρο της Παναγιώτα Ξυλάκη, εταίρου του γραφίου μας, στο περιοδικό ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ σχετικά με την «προσωρινότητα» του clawback και το δικαίωμα στην περιουσία των θιγόμενων επιχειρήσεων.

«Ο μηχανισμός του clawback, τόσο ως προς τα ανωτέρω αναλυθέντα ζητήματα όσο και ως προς τη συμφωνία του με την επιχειρηματική ελευθερία του α. 5 παρ. 1 Σ., έχει οδηγήσει σε μία πλούσια νομολογία, με αρκετές ωστόσο μειοψηφούσες απόψεις, πειστικές και τεκμηριωμένες. Εντούτοις, η νομοθετική ρύθμιση δεν έχει μέχρι σήμερα κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η απόφαση ΣτΕ 612/2022,
επταμελούς σύνθεσης, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι παραπέμπει το ζήτημα του clawback λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια. H απόφαση αναμένεται με ενδιαφέρον, διότι θα κρίνει τόσο τη συμφωνία του clawback με το Σύνταγμα, όσο και την «προσωρινότητα» του μέτρου».