201901.29

Εκδόθηκε ακόμη μία δικαστική απόφαση αναφορικά με την δομή των συναλλαγών στην χονδρική αγορά ενέργειας. Το Πρωτοδικείο Αθηνών επιβεβαίωσε με την νέα απόφασή του την ήδη υφιστάμενη νομολογία, η οποία έχει ήδη επιβεβαιωθεί στο Εφετείο Αθηνών. Στη σχετική δίκη το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον Διαχειριστή των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» σε δικαστική διαμάχη αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.Μεταξύ άλλων το δικαστήριο – υιοθετώντας σε πολλά σημεία την επιχειρηματολογία μας – έκρινε πως:

  • Ο ΑΔΜΗΕ δεν λειτουργεί ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Οι εκκαθαριστικές λειτουργίες που αναλαμβάνει δεν σηματοδοτούν την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου.
  • Η διαχειριστική επιμέλεια, που οφείλει να δείξει ο ΑΔΜΗΕ, ειδικά όσον αφορά την διαχείριση των πληρωμών στην χονδρική αγορά ενέργειας επηρεάζεται καίρια από την κεντρική θέση που του έχει ανατεθεί. Αυτή η επιχειρηματολογία έχει εφαρμογή και στις οργανωμένες αγορές εν γένει. Αποκτά δε ιδιαίτερη σημασία για την μελλοντική χρηματιστηριακή αγορά (αναλυτικά βλ. Κιτσάκης, Δίκαιο των Συμβάσεων και Οργανωμένη Αγορά, σελ. 207επ., 2018).
  • Επιπλέον το δικαστήριο έκρινε, πως το γεγονός, ότι ο ΑΔΜΗΕ ( ή κάθε άλλος φορέας) τιμολογεί κάποιες υπηρεσίες, δεν καθιστά τον φορέα αυτόν οφειλέτη των συναλλασσόμενων. Κάτι τέτοιο, ενώ φαίνεται νομικά ξεκάθαρο, αμφισβητήθηκε έντονα και ξεκαθαρίζεται από την νομολογία.