201906.17

Ο Σταύρος Κιτσάκης μίλησε στο 6th digital banking forum σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, το blockchain και τα smart contracts. Η ομιλία του επικέντρωσε κυρίως στα πεδία όπου η εξάπλωση της χρήσης των νέων αυτών μορφών θα επηρεάσει τις συναλλαγές και ιδίως τις τραπεζικές συναλλαγές. Επίσης ασχολήθηκε με το ερώτημα, πως το blockchain και τα smart contracts θα επηρεάσουν πρωτίσως το δίκαιο των συμβάσεων.

Η ομιλία είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=PyzOEGx4UN4

Μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη παρουσίαση εδώ: