201811.07

Η Παναγιώτα Ξυλάκη συμμετείχε ως ομιλήτρια στο Συνέδριο «Δημόσια Διακυβέρνηση: Προοπτικές και προκλήσεις τον 21ο αιώνα» που οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 31/10 και 1/11.
Το θέμα της αφορούσε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον τομέα της υγείας, επικεντρώνοντας στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή.

Η Παναγιώτα Ξυλάκη εξειδικεύεται στα ζητήματα του δικαίου της υγείας και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Είναι επίσης μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα αυτό. Εξειδικεύεται επίσης στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων.