201809.20

Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον Διαχειριστή των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» σε δικαστική διαμάχη αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το δικαστήριο ξεκαθαρίζει, πως ο ΑΔΜΗΕ δεν λειτουργεί ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και πως οι εκκαθαριστικές λειτουργίες που αναλαμβάνει δεν σηματοδοτούν την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον το δικαστήριο υπεισέρχεται σε θέματα διαχειρστικής επιμέλειας του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την διαχείριση των πληρωμών στην χονδρική αγορά ενέργειας.