201707.25

Ο ρόλος του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή στο Ν. 4469/2017 για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων.

Σε αξιοποίηση των διαπιστευμένων, σύμφωνα με το Ν. 3898/2010, διαμεσολαβητών προέβησαν τα αρμόδια Υπουργεία, με την πλέον επίκαιρη νομοθεσία για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, υπό τις προϋποθέσεις του νέου Ν. 4469/2017, κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21…

201511.25

ΕΤΜΕΑΡ Συνταγματικότητα – Ολομέλεια ΣτΕ, 3366/2015

ΣτΕ_3366 2015_Ολομέλεια_Συνταγματικότητα ΕΤΜΕΑΡ Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει υπερ της συνταγματικότητας του ΕΤΜΕΑΡ, ερμηνεύοντας ειδικότερα τη συγκεκριμένη χρέωση ως τμήμα του τιμήματος της ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς όχι ως φόρο ή τέλος. Η πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση περιέχει επιπλέον ακριβείς αναλύσεις επί της αγοράς του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ).

201404.10

Παράβολο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010: Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις.

  Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων (ά. 5 ν. 3886/2010) αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα φλέγοντα ζητήματα στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα στο στάδιο της δικαστικής προστασίας προ της σύναψης της σύμβασης. Οι σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις είναι συνεχείς και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Η…

201211.09

Κρατικές Ενισχύσεις: Η υπόθεση των Ελληνικών Ναυπηγείων

Η υπόθεση των Ελληνικών Ναυπηγείων Με την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 258/06, το Δικαστήριο αποδοκίμασε την πρακτική της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των Ελληνικών Ναυπηγείων στο παρελθόν, οδηγώντας αναμφισβήτητα τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής, έστω προσωρινά, σε τέλμα. Αξίζει να δούμε κάποιες λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Η γενικότερη προβληματική…