201802.19

Πρόσφατα ψηφίσθηκε ο νόμος 4512/2018, με τον οποίο τροποποιήθηκε σημαντικό μέρος των διατάξεων του ν. 4425/2016. Με τις νέες διατάξεις του ν. 4425/2016 αναμορφώνεται σημαντικά η δομή της ενεργειακής αγοράς. Για παράδειγμα ορίζεται η σύσταση Χρηματιστηρίου Ενέργειας και παράλληλα φορέα εκκαθάρισης των συναλλαγών, ο οποίος θα λειτουργεί σαν κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Συνολικά με το συγκεκριμένο νομοθέτημα επιχειρείται η συνολική προσαρμογή της ελληνικής αγοράς στο λεγ. Target Model των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών. Το γραφείο μας και ειδικότερα η δικηγόρος Βίκυ Μπλάνα κωδικοποίησε, ως ένα πρώτο βήμα ανάλυσης του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, τις διατάξεις του ν. 4425/2018 στη μορφή που ισχύουν σήμερα.