201902.04
Μελέτη Σ. Κιτσάκη: Πολύπλοκα τραπεζικά προϊόντα και υποχρέωση αποζημίωσης

Η μελέτη αποτελεί καταρχάς ένα σχόλιο στην πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (4507/2018). Η απόφαση αυτή εντάσσεται της σε μία ήδη μακρά νομολογία γύρω από πολύπλοκα (υβριδικά) τραπεζικά προϊόντα, την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τον πελάτη τους και τις βασικές έννοιες του δικαίου της αποζημίωσης. Οδηγούμαστε μέσω αυτής της συζήτησης σε κάποιες πρώτες σκέψεις και διακρίσεις αναφορικά με μία δογματική της αξίωσης πληροφόρησης και την ενδεχόμενη ανάγκη εννοιολογικής διάκρισης της πληροφόρησης από την συμβουλή καθώς επίσης στην ανάλυση της δυνατότητας για μία νομική έννοια της πολυπλοκότητας.

Η μελέτη δημοσιεύεται εδώ: https://www.nbonline.gr/journals/60/volumes/910/issues/1635/lemmas/4909552