201801.28

Κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών όλο και περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα επιχειρούν την έκδοση ομολογιών και έτσι την πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω ομολογιακών δανείων. Η μορφή αυτού του δανεισμού είναι εξαιτίας της «κινητικότητας» των ομολογιών, δηλαδή της δυνατότητας περαιτέρω διάθεσης, την οποία αυτές προσφέρουν, ελκυστική για επενδυτές κάθε είδους, ακόμη και για τις ίδιες τις τράπεζες.