201802.02

Το δικηγορικό γραφείο μας γνωμοδότησε για την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων πάνω σε θέματα ειδικού ρυθμιστικού δικαίου των λιμένων και Ελεύθερου Ανταγωνισμού.
Η γνωμοδότησή μας αφορούσε ειδικότερα ερωτήματα εφαρμογής του Κανονισμού 352/2017 και του ν. 4504/2017 για τις αγορές λιμένων καθώς και θέματα παράλληλης εφαρμογής του δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.