201809.06

Το γραφείο μας γνωμοδότησε για την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αναφορικά με θέματα που αφορούν τον Ανταγωνισμό στην αγορά των ρυμουλκών πλοίων. Συγκεκριμένα τέθηκαν κυρίως ερωτήματα διαμόρφωσης των σχετικών αγορών, ανάλογα και με την διαφοροποίηση των προιόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την φύση των λιμένων εξυπηρέτησης.