201801.02

Το δικηγορικό μας γραφείο συμβουλεύει τον ΑΔΜΗΕ πάνω στο έργο της διασύνδεσης του Ηπειρωτικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Κρήτη υπό το πρίσμα του δικαίου των Κρατικών Ενισχύσεων.