202303.17

Η Παναγιώτα Ξυλάκη συμμέτεχει στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο της ELSA Greece με μία εισήγηση με θέμα: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ως εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής